Contact

"; echo "
"; // naam echo "Naam:"; echo ""; // space echo " "; // plaats echo "Plaats:"; echo ""; // space echo " "; // telefoon echo "Telefoonnummer:"; echo ""; // space echo " "; // e-mail echo "E-mail adres:"; echo ""; // space echo " "; // mail echo "Bericht:"; echo ""; // space echo " "; // button echo " "; echo ""; // sluit form + tabel echo "
"; echo ""; } // versturen naar else { // set datum $datum = date("d.m.Y H:i"); // set ip $ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR']; $inhoud_mail = "===================================================\n"; $inhoud_mail .= "Bericht van www.debkk.nl\n"; $inhoud_mail .= "===================================================\n\n"; $inhoud_mail .= "www.debkk.nl\n\n"; $inhoud_mail .= "Naam: " . "\n"; $inhoud_mail .= $_POST['naam'] . "\n\n"; $inhoud_mail .= "Plaats: " . "\n"; $inhoud_mail .= $_POST['plaats'] . "\n\n"; $inhoud_mail .= "Telefoonnummer: " . "\n"; $inhoud_mail .= $_POST['telefoon'] . "\n\n"; $inhoud_mail .= "E-mail adres: " . "\n"; $inhoud_mail .= $_POST['mail'] . "\n\n"; $inhoud_mail .= "Bericht:\n"; $inhoud_mail .= $_POST['bericht'] . "\n\n"; $inhoud_mail .= "===================================================\n\n"; $inhoud_mail .= "Verstuurd op " . $datum . " via het ip " . $ip . "\n\n"; // spambot protectie $headers = "From: " . $_POST['naam'] . " <" . $_POST['mail'] . ">"; $headers = stripslashes($headers); $headers = str_replace("\n", "", $headers); // Verwijder \n $headers = str_replace("\r", "", $headers); // Verwijder \r $headers = str_replace("\"", "\\\"", str_replace("\\", "\\\\", $headers)); // Slashes van quotes $_POST['naam'] = str_replace("\n", "", $_POST['naam']); // Verwijder \n $_POST['naam'] = str_replace("\r", "", $_POST['naam']); // Verwijder \r $_POST['naam'] = str_replace("\"", "\\\"", str_replace("\\", "\\\\", $_POST['naam'])); // Slashes van quotes mail($mail_ontv, "Contact - BKK.nl", $inhoud_mail, $headers); echo "Uw bericht is verzonden."; echo "

Bedankt voor uw reactie.
"; echo "We zullen uw mail zo snel mogelijk beantwoorden.


"; } ?>