Doelstelling

De Bernhezer Kunst Kring probeert kunst in de breedste zin van het woord (en beeld) toegankelijk te maken voor een groot Bernhezer publiek.

Daarbij zullen terugkerende activiteiten herkenbaar worden georganiseerd. Maar ook incidentele projecten krijgen aandacht.

Het streven is om in de loop van de tijd 'sporen' in de gemeente achter te laten die herinneren aan kunstontmoetingen.